Volvo tror på ett framtid där våra elbilar kommer att kunna driva våra hus, apparater och skicka tillbaka strömmen till elnätet. För att ta tillvara på potentialen och utveckla tekniken för ett hållbarare energinät lanserar man nu Volvo Cars Energy ...