I takt med att elbilarna blir fler ökar också elbehovet i samhället. Nu utreder Vattenfall Eldistribution hur elbilarna kan bidra med mer flexibilitet och kapacitet i elnätet. Tekniken som ska göra detta möjligt är vehicle-to-grid och har en enorm potential ...

I början på november berättade Volvo Cars att man startat upp ett nytt energibolag med fokus på att utveckla och testa Vehicle-to-grid-tjänster. Alltså att elbilen kan vara med och stötta elnätet. Idag tillkännagav Volvos syskonmärke Polestar en liknande satsning. Polestar ...

I framtiden kommer inte bara våra elbilar vara till nytta när de är ute och körs på vägarna. De kan också komma till nytta när de står parkerade. Genom så kallad V2G-teknik ska de kunna vara med och balansera elnätet. ...

I framtiden kommer vi kunna använda våra elbilar för energilagring mot elnätet. En elbil skulle till exempel kunna laddas vid en tidpunkt när det finns överflöd på el för att sedan vara energikällan till samhällets kaffebryggare under energitoppen när hushållen ...