Volkswagen-gruppens batteribolag PowerCo och Umicore satsar nu på en ny batterifabrik i Polen. De två driver det gemensamt ägda bolaget Ionway som står bakom fabriken. Genom jättesatsningen ska Ionway nå en årlig produktionskapacitet av det aktiva katodmaterialet (CAM) till batterier ...

I somras startade Volkswagen det nya bolaget PowerCo som fick ansvaret för bilkoncernens batteriverksamhet. Det var en tydlig markeringen på en batterioffensiv i Europa som ska resultera i flera battericellsfabriker. Satsningen ska säkra upp till 240 GWh med batterikapacitet till ...