Efter att regeringen slopade klimatbonusen för elbilar den 8 november 2022 tvingades också Transportstyrelsen till att ändra sina rutiner för utbetalningen av bonusen. Ett arbete har pågått för att hantera den nya rutinerna och för att sätta upp de systemstöd ...

Det finns fortfarande en osäkerhet kring klimatbonusen efter regeringens plötsliga beslut om att dra in den med ett dygns framförhållning den 7 november. Orsaken är att regeringen inte gjort någon ändring till förordningen om klimatbonusbilar (2017:1334). Transportstyrelsen har fortfarande uppdraget ...

Saknar du blanketten om elbilsbonusen från Transportstyrelsen? Misströsta inte, om du fick din elbil efter sommarens regeländring, då ska du inte få en blankett. Bonusen kommer automatiskt. Tidigare i sommar kom nya regler kring klimatbonusen för elbilar. Det innebär bland ...

Transportstyrelsen har har sammanställt den senaste statistiken från EU-kommissionen som redovisar de genomsnittliga koldioxidutsläppen för nya personbilar. Statistiken visar en rekordminskning för 2021 jämfört med föregående året och den lägsta siffran som någonsin uppmätts sedan mätningarna startade 2005. Under 2021 ...

I slutet av förra månaden beslutade Riksdagen om ett nytt tillskott av pengar till klimatbonusen som sattes på paus när pengarna tog slut. Transportstyrelsen har sedan dess bekräftat att man kommer kunna återuppta utbetalningarna. Det kommer dock ta lite tid ...

Från och med idag kan du köpa en elbil, och få ett större stöd från staten än förut. Tidigare har bonusen legat på 40 000kr för den så kallade supermiljöbilspremien. Från och med idag är det 60 000kr som gäller. ...