Att konvertera den gamla bensinbilen till en elbil kan vara en smart väg framåt för att snabbt fasa ut förbränningsmotorn och samtidigt ta till vara på de bilarna som finns ute på vägarna idag. Det finns många entusiaster och hemmasnickare ...