Trafikverket vill se fler nya snabbladdare utmed våra svenska vägar, och har fått uppdraget att vara med och delfinansiera satsningar på ny infrastruktur. I den senaste ansökningsomgången pekade Trafikverket ut 37 vägsträckor där det behövdes fler snabbladdare. Nu har stöd ...

Utsläppen från vägtrafiken minskade med fem procent 2022 trots ökad trafik. Det visar en preliminär rapport från Trafikverket. Ökad andel biodrivmedel, energieffektivisering och elbilar kompenserade för den ökade trafiken. – Det är positivt att så stor del av den energi ...

Klimatklivet beviljade nyligen stöd till 591 nya snabbladdare i Sverige fördelade över 65 platser från norr till söder. Det är dock inte bara Naturvårdsverkets Klimatklivet som erbjuder stöd för den som vill bygga publik laddinfrastruktur i Sverige. Även Trafikverket har ...

Regeringen har nu beslutat om fortsatt stöd till att täcka de ”vita fläckarna” som saknar publika snabbladdare utmed de större vägarna. På grund av regeländringar på EU-nivå behövde regeringen ändra förordningen för Vita fläckar-stödet. Det är nu klart. – Det ...

En preliminär rapport från Trafikverkets visar att utsläppen av växthusgaser från trafiken minskade 2021 jämfört med 2020. Siffran är blygsamma 0,3 procent men då har också trafikmängden ökat. Personbilstrafiken ökade med 4 procent och den tunga lastbilstrafiken med 6 procent. ...

Elbilarna ökar betydligt snabbare i antal än vad utbyggnaden av publika snabbladdare sker. Under det senaste året har flera aktörer kommunicerat nya planer på att snabbt bygga ut sina nätverk. Men det sker inte tillräckligt snabbt. Det finns fortfarande vita ...

För att påskynda utbyggnaden av snabbladdare ger Trafikverket ut ett stöd till den som bygger laddare. I våras delade man ut stöd till 39 nya platser. Platserna är vad Trafikverket kallar för ”vita fläckar på kartan” och ligger i huvudsak ...

Trafikverket har av regeringen fått uppdraget att dela ut stöd till aktörer som vill bygga publika snabbladdare. Stödet har hittills delats ut i två omgångar och ska resultera i 59 laddstationer. De ska täppa till flera vita fläckar på laddkartorna ...

Trafikverket har pekat ut 62 platser i Sveriges fem nordligaste län som behöver publika snabbladdare. Bland annat pekar man ut vägarna till de större skidanläggningarna samt inlandsvägen E45. Nu söker myndigheten aktörer som vill ta del av ett statligt stöd ...

Regeringen gav Trafikverket uppdraget att analysera förutsättningarna för utbyggnaden av elvägar och behovet av snabbladdare för tunga fordon utmed det svenska vägnätet. Nu är myndigheten klar och har kommit fram till en slutsats. Trafikverket ser att en kombination av elvägar ...