Trafikverket erbjuder ett stöd för att påskynda utbyggnaden av snabbladdare på platser där de idag saknas. Nu delas 100 miljoner kronor ut till en ny satsning på snabbladdare på 29 sträckor. De nya stationerna ska vara i drift senaste 2025 ...

Försäljningen av elbilar väntas i år sjunka för första gången enligt branschorganisationen Mobility Sweden. Det är något som oroar Trafikverket som menar att det kommer hindra Sverige från att nå sina klimatmål. Anledningen till att elbilsförsäljningen minskar beror främst på ...

Det blir allt tätare mellan snabbladdarna i Sverige, men än finns fortsatt många vita fläckar kvar på kartan. Nu öppnar Trafikverket därför upp för en ny stödomgång för den som vill bygga snabbladdare på 30 utpekade platser. De flesta i ...

Trafikverket vill se fler nya snabbladdare utmed våra svenska vägar, och har fått uppdraget att vara med och delfinansiera satsningar på ny infrastruktur. I den senaste ansökningsomgången pekade Trafikverket ut 37 vägsträckor där det behövdes fler snabbladdare. Nu har stöd ...

Utsläppen från vägtrafiken minskade med fem procent 2022 trots ökad trafik. Det visar en preliminär rapport från Trafikverket. Ökad andel biodrivmedel, energieffektivisering och elbilar kompenserade för den ökade trafiken. – Det är positivt att så stor del av den energi ...

Klimatklivet beviljade nyligen stöd till 591 nya snabbladdare i Sverige fördelade över 65 platser från norr till söder. Det är dock inte bara Naturvårdsverkets Klimatklivet som erbjuder stöd för den som vill bygga publik laddinfrastruktur i Sverige. Även Trafikverket har ...

Regeringen har nu beslutat om fortsatt stöd till att täcka de ”vita fläckarna” som saknar publika snabbladdare utmed de större vägarna. På grund av regeländringar på EU-nivå behövde regeringen ändra förordningen för Vita fläckar-stödet. Det är nu klart. – Det ...

En preliminär rapport från Trafikverkets visar att utsläppen av växthusgaser från trafiken minskade 2021 jämfört med 2020. Siffran är blygsamma 0,3 procent men då har också trafikmängden ökat. Personbilstrafiken ökade med 4 procent och den tunga lastbilstrafiken med 6 procent. ...

Elbilarna ökar betydligt snabbare i antal än vad utbyggnaden av publika snabbladdare sker. Under det senaste året har flera aktörer kommunicerat nya planer på att snabbt bygga ut sina nätverk. Men det sker inte tillräckligt snabbt. Det finns fortfarande vita ...

För att påskynda utbyggnaden av snabbladdare ger Trafikverket ut ett stöd till den som bygger laddare. I våras delade man ut stöd till 39 nya platser. Platserna är vad Trafikverket kallar för ”vita fläckar på kartan” och ligger i huvudsak ...