Trafikanalys har uppdaterat sin prognos för den svenska fordonsflottans utveckling under de kommande åren. Ett stort tapp i nybilsregistreringen är att vänta, spår myndigheten. Orsakerna till tappet är tre (eftersom en olycka sällan kommer ensam). – Kombinationen av lågkonjunktur, minskad ...

Förvaltningsmyndigheten Trafikanalys ansvarar för Sveriges officiella statistik kring transporter och kommunikationer. Nu har myndigheten publicerat sin årliga sammanfattning om fordonsbeståndet fram till och med 2022. I slutet av 2022 fanns det 197 709 elbilar i trafik i Sverige. Det är ...

Förvaltningsmyndigheten Trafikanalys har tagit fram en prognos på vägfordonsflottans utveckling fram till och med 2025. Prognoser säger att vi vid slutet av 2025 kommer ha 664 305 helt eldrivna bilar på våra vägar. Enligt Trafikanalys betyder det att omkring 13 ...