I Sverige registrerades det 2023 totalt 8000 tunga lastbilar, vilket är ovanligt många. Framåt räknar den statliga förvaltningsmyndigheten Trafikanalys med en prognos som pekar på 7000 till 7 600 nya fordon per år fram till 2027. Tunga lastbilar är också ett ...

Antalet nyregistrerade bilar under 2024 ligger på ovanligt låga nivåer, och väntas fortsätta göra det under året. Hushållens försämrade köpkraft har gjort att betydligt färre nya bilar köps eller leasas av en privatperson, skriver Trafikanalys i en rapport. De senaste ...

Förra året körde de svenska personbilarna totalt 6,5 miljarder mil, motsvarande 1 622 098 varv runt jorden. I genomsnitt körde varje personbil i 1126 mil (motsvarande 0,281 varv runt jorden). Men det finns variationer mellan vilken drivlina de olika bilarna ...

Trafikanalys har uppdaterat sin prognos för den svenska fordonsflottans utveckling under de kommande åren. Ett stort tapp i nybilsregistreringen är att vänta, spår myndigheten. Orsakerna till tappet är tre (eftersom en olycka sällan kommer ensam). – Kombinationen av lågkonjunktur, minskad ...

Förvaltningsmyndigheten Trafikanalys ansvarar för Sveriges officiella statistik kring transporter och kommunikationer. Nu har myndigheten publicerat sin årliga sammanfattning om fordonsbeståndet fram till och med 2022. I slutet av 2022 fanns det 197 709 elbilar i trafik i Sverige. Det är ...

Förvaltningsmyndigheten Trafikanalys har tagit fram en prognos på vägfordonsflottans utveckling fram till och med 2025. Prognoser säger att vi vid slutet av 2025 kommer ha 664 305 helt eldrivna bilar på våra vägar. Enligt Trafikanalys betyder det att omkring 13 ...