Det japanska ordet kayoibako syftar på en konfigurerbara fraktcontainrar för att säkert och effektivt transportera produkter mellan anläggningar, dimensionerade för att eliminera spill och kunna möta olika behov med utbytbara insatser. Det är precis det som är namnet på Toyotas ...