För andra året i rad har Svenskt Kvalitetsindex mätt upplevelsen hos användarna av landets publika laddoperatörer. Det genomsnittliga kundbetyget är 67,3 och betyder ganska nöjd. Variationen är däremot stor mellan nätverken. Toppar mätningarna gör Tesla Supercharger-nätverket med de absolut nöjdaste ...