Under dagen har Stockholm stads nya rödgröna ledning presenterat planerna på nya trafikmål för Stockholm stad. Ett helt nytt mål är att man vill minska biltrafiken i Stockholm med 30 procent till 2030. Satsningen innebär fler sommar- och vintergågator, storsatsning ...

Stockholm kan komma att följa Oslos exempel med lägre trängselskatter och p-avgifter för elbilar. Det är en grönblå majoritet överens om i Stockholms stad. Målet är att Stockholm innerstad ska vara helt utsläppsfritt till 2030. Får att nå dit måste ...

Stockholm Parkering berättar idag att man öppnar upp för Sveriges största upphandling av laddstolpar. Målet är att bygga 10 000 ladduttag på fyra år. I upphandlingen ingår Stockholm Parkering och flera bostadsbolag i storstaden; Stockholmshem, Svenska Bostäder, Familjebostäder och SISAB. ...

Under gårdagen invigde Stockholm Parkering nya P-huset Hagastaden. Bygget av P-huset startade i maj 2014 och är indelat i tre delar. Just nu har två av tre delar öppnat. Det unika med P-huset är den stora investeringen i laddinfrastruktur. Totalt ...

I en debattartikel i SvD skriver det grönblåa styret i Stockholm om sina mål att göra Stockholm innerstad utsläppsfri till 2030. Det innebär att resor och transporter ska gå på el, enligt en debattartikeln. Bilar med ren eldrift ska premieras, ...

Till 2030 är målsättningen att ha en utsläppsfri trafik i Stockholms innerstad. För att underlätta genomförandet har Stockholm stad i veckan lanserat ett samarbetsprojekt. Projektet syftar till att säkra upp att det kommer finnas tillräckligt med laddpunkter i staden. I ...