Dålig tillgänglighet i anslutning till laddplatser är något som Svenska institutet för standarder (SIS) uppmärksammat. Nu ska en ny standard tas fram som tydliggör hur en tillgänglig laddplats bör se ut. Det handlar om allt ifrån utformningen av platsen, till ...