Elbilsmarknaden har vuxit snabbt i Sverige. I sin senaste rapport noterar Statistiska Centralbyrån (SCB) en tredubbling på två år. Men sammanställningen visar också att det finns stora skillnader mellan storstads- och landsbygdskommunerna. Totalt fick Sverige 96 163 nya elbilar under ...