Säkerhetsföretaget NCC Group har upptäckt en sårbarhet i låssystem och mobila nycklar som förlitar sig på bluetooth. I sina tester provade forskarna tekniken på en Tesla Model 3 och lyckades på under 10 sekunder låsa upp bilen och köra iväg. ...

I våras publicerade MSB en rapport som fastslog att det inte finns någon förhöjd brandrisk hos elbilar jämfört med bilar med förbränningsmotorer. Rapporten kom efter att flera nyhetssändningar rapporterat om bränder i elbilar. De rapporterna ledde i sin tur till ...

När en elbil brinner har det ofta följts av oproportionerliga rubriker i nyhetssändningarna. Det har skapat en falsk bild om att elbilar löper större brandrisk än bilar med förbränningsmotor.  Under några år har därför Myndigheten för samhällsskydd och beredskapen (MSB) ...

Elbilar utmålas ofta som en större brandfara än bensinbilar, men det är inte riktigt sant, skriver forskningsinstitut RISE. Tvärtom, kan risken faktiskt vara mindre för elbilar än bensin- och dieselfordon. En vanlig brandorsak på bilar med förbränningsmotor är läckage av ...

Årligen granskar försäkringsbolaget Folksam årets nya bilar, då de tittar på säkerheten (och utsläppsnivåer för fossilbilar) och 2018 är inget undantag. På listan finns flera godkända elbilar. Bland 2018 års bilmodeller finns det fem elbilar som klarar Folksams grundkrav, jämfört ...