Europeiska bilbranschorganisationen ACEA och McKinsey har i en ny rapport slagit fast att utbyggnaden av EU:s nätverk av publika laddare måste öka. I genomsnitt behöver vi 14 000 nya laddpunkter i veckan fram till 2030. Det för att erbjuda tillräckligt ...

En preliminär rapport från Trafikverkets visar att utsläppen av växthusgaser från trafiken minskade 2021 jämfört med 2020. Siffran är blygsamma 0,3 procent men då har också trafikmängden ökat. Personbilstrafiken ökade med 4 procent och den tunga lastbilstrafiken med 6 procent. ...

Branschorganisationen Bil Sweden har släppt en djupgående rapport om drivsmedelskostnaderna kring att köra en elbil. Oberoende av var du bor så vinner elbilen kostnadsmässigt över bilen med bensin- eller dieselmotor. Rapporten slår också fast att elbilen är billigare att köra, ...

Snart har elbilar med betydande försäljningsvolymer funnits på marknaden i nära ett årtionde. JATO Dynamics har i en djupgående rapport tittat närmre på hur prisutvecklingen på elbilar i kombination med myndigheters subventioner sett ut under de senaste tio åren på ...

Världskända EY (tidigare Ernst & Young) har gjort en större analys på framtidens fordonsmarknad. Med hjälp av ett AI-baserat prognosverktyg har man kunnat ge en prognos för fordonsutvecklingen fram till 2050. Prognosen visar att en majoritet kommer att välja en ...

Tidigare i veckan kom en omfattande rapport från Internationella energibyrån IAE som i 400 steg beskrev hur vi skulle ta klivet mot en värld fri från utsläpp. Ett av stegen involverade att förbjuda försäljningen av fossildrivna bilar från 2035 och ...

Internationella energibyrån IEA har lagt fram en omfattande plan för hur världen bör bli koldioxidneutral till 2050. Den innefattar 400 steg inom flera sektorer. Målet är att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Rapporten pekar på redan påbörjade åtgärder ...