Det finns stora grundläggande skillnader i att serva och reparera en elbil jämfört med en bil med förbränningsmotor. Inte minst krävs en ökad kännedom kring säkerhetsaspekter kopplade till högvoltsbatteriet. ProMeister som levererar tjänster och utbildningar till många av landets professionella ...