Stockholm Parkering fortsätter att bygga ut laddinfrastrukturen i centrala Stockholm. Nu har samtliga parkeringsplatser i Arenagaraget under Tele2 Arena i Stockholm laddplatser. Totalt handlar det om 786 p-platser med lika många laddpunkter. – Nu har alla 786 parkeringsplatser i Arenagaraget ...

Regeringen har gett Energimyndigheten uppdraget att föreslå åtgärder för att underlätta och förbättra laddning av elbil vid hemmet. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Boverket och Lantmäteriet. Närmre 90 procent av alla laddning av elbilar sker vid hemmet, eller jobbet ...

Har du noterat att en del bilister inte kan parkera ordentligt när de stannat för att ladda elbilen? Det finns faktiskt en logisk förklaring bakom fulparkeringen och det ligger i laddstolpens kabel. Vissa snabbladdare är utrustade med en extra kraftig ...