Med den elektriska drivlinan blir allt fler bilar mjukvarubaserade. Tesla är ett av de främsta exemplen på en elbil där bilens dator styr och kontrollerar de flesta funktionerna. Dessutom är datorn uppkopplad mot Tesla vilket möjliggör automatiserade ”Over-the-Air”-uppdateringar. Genom trådlösa ...