För fem år sedan installerade Östersund kommun gratis AC-laddaren på fem platser runtom i kommunen. Men i april blev det stopp för gratisladdarna. Konkurrensverket menade att de bryter mot konkurrenslagen. Sedan dess har laddarna varit avstängda helt och hållet, något ...