För ungefär ett år sedan kunde vi berätta att Australien sänkte hastigheterna på vissa delar av sitt motorvägsnät. Orsaken var att minska utsläppen från trafiken. Man sänkte då hastigheten från 130km/h till 100 km/h. De rörde upp många känslor, främst ...

Sänkta hastigheter på motorvägarna ska ge minskade utsläppt i Österrike. Nyligen sänkte man hastigheten från 130km/h till 100km/h. Eftersom att elbilar inte bidrar till problemet tittar nu Österrikes regering på att undanta elbilar från de nya hastighetsbegränsningarna. Regeringen tittar på ...