Under de senaste åren har bilförsäljningen i Sverige rasat. I år spår Mobility Sweden att våra svenska vägar kommer att få 265 000 nya personbilar. Lägre nivåer har vi inte sett sedan 2009 då Sverige fick 228 528 nya bilar. Förra året ...

Bilförsäljningen i Sverige har sjunigt kraftigt under de senare åren. För 2023 spår branschorganisationen Mobility Sweden att Sverige kommer få 290 000 nya bilar. Det ligger i linje med ungefär så många nya bilar vi fick förra året, men betydligt ...

2019 skrev jag en krönika om Osborne-effekten och hur den kommer att slå till i samband med skiftet till elbilar. Uttrycket kommer från datortillverkaren Osborne som på 1980-talet presenterande en ny dator med lansering ett år fram i tiden. Det ...

Nu är det dags att sticka ut hakan. Osborneeffekten är ett socialt fenomen där kunder skjuter upp köpbeslut av snart föråldrade produkter i väntan på framtida produkter med ny teknik. Begreppet myntades på 1980-talet efter att datortillverkaren Osborne presenterade en ...