Det finns idag runt 3000 bensinstationer i Sverige, men under de kommande tio åren kan närmare en tredjedel av dem försvinna. Det skriver branschorganisationen Organisationen Sveriges Servicestationer (OSS) som samlar landets bensinstationer. OSS som grundades redan 1934 ser nu ett ...