Genom en videoinspelning från ett kommunmöte i New Plymouth på Nya Zeeland kan vi bevittna en märklig händelse. Till mötet lyfts frågan om Tesla, bekostat helt av Tesla, ska få bygga fyra stycken laddaren i staden. Tre stycken Superchargers och ...