Volvo Cars och Northvolt har sedan ett år tillbaka planerat att bygga en batterifabrik i Torslanda, Göteborg. De två bolagen har bildat det gemensamma bolaget Novo Energy som ska driva fabriken. Bygget krävde dock ett godkännande från Mark- och miljödomstolen ...