Med en tydlig markering mot hållbart producerade batterier meddelar Northvolt planerna på en ny batterifabrik. Denna gången i Heide, Tyskland. ”Med den grönaste elen i Tyskland, positionerar sig Northvolt Drei för att producera de möjligvänligaste batterierna på kontinenten” skriver Northvolt ...