Satsning på publika laddstationer genom Klimatklivet har varit oerhört lyckad. Det uppmärksammar Naturvårdsverket som är ansvariga för stödet. Under året har snabbladdningsstationer med en effekt på 150 kW eller mer ökat särskilt mycket. Dessutom har stödet framgångsrikt bidragit till större ...

På måndag öppnar Naturvårdsverket årets fjärde och sista ansökningsrond till Klimatklivet. Genom Klimatklivet kan företag, organisationer och föreningar söka stöd för att bygga publika laddpunkter. Det finns också stöd att söka för den som vill bygga privata laddare för sina ...

Idag öppnar Naturvårdsverket sin tredje ansökningsrond för Klimatklivet. Initiativet stöttar insatser för att minska utsläppen av koldioxid genom att bland annat finansiera utbyggnaden av laddstationer för elbilar. Stödet vänder sig bland annat till organisationer, kommuner och företag som vill installera ...