Det är personbilarna som leder omställningen till eldrift i Sverige idag. Hittills i år står de eldrivna personbilarna för 25 procent av alla nya bilar. Men nu tar också försäljningen av eldrivna lätta lastbilar fart. Under februari var 11,6 procent ...

De tre tillverkarna av lastbilar Volvo, Daimler och Traton ska i ett gemensamt bolag bygga 1700 högpresterande laddpunkter i Europa. Projektet ska starta under 2022 med målsättningen att placera laddpunkter nära motorvägar, logistik- och destinationspunkter. Branschorganisationen ACEA menar enligt en ...

Regeringen gav Trafikverket uppdraget att analysera förutsättningarna för utbyggnaden av elvägar och behovet av snabbladdare för tunga fordon utmed det svenska vägnätet. Nu är myndigheten klar och har kommit fram till en slutsats. Trafikverket ser att en kombination av elvägar ...

Budföretaget UPS har gått samman med elbilstillverkaren Arrival för att ta fram en ny budbil för utkörningar av paket. Att ta fram en eldriven mindre lastbil för transporter inom städer är en attraktiv marknad som många prioriterar. Bland annat Volvo ...

2019 börjar Volvo Lastvagnar att sälja eldrivna lastbilar. Redan i år ska man skicka ut några lastbilar till utvalda referenskunder. Lastbilarna är ämnade för transporter inom städer, och inte lastbilar får långfärda transporter. Med eldrivna lastbilar hoppas Volvo på att ...

Tesla kommer avtäcka en eldriven lastbil i september, det har Vd Elon Musk redan berättat, och lovar något utöver det vanliga. Utmaningarna med att skapa en eldriven lastbil är många. Vi vet att det kräver mycket energi att dra en ...

Eldriva lastbilar kan förändra hela transportsektorn menar Mercedes som idag visar upp en lastbil som drivs på el. ...