Energimyndigheten vill underlätta för ägare av elbilar och ägare av laddstationer. Ett steg i arbetet är att myndigheten nu tar över ansvaret för Sveriges samlade data om laddstationerna runtom i landet. Tidigare ledde intresseorganisationen PowerCircle arbetet. Datan finns lagrad i ...