Under 2023 har vi sett en snabb utbyggnad av den svenska laddinfrastrukturen. Totalt visar den senaste statistiken från Power Circle en ökning med 1 176 nya laddstationer och 10 618 nya laddpunkter i år. Antalet nya laddstationer har ökat med ...

För femte året i rad har Riksförbundet M Sverige granskat utbyggnaden av publika laddstolpar i landet. Man varnar nu för ökad trängsel då antalet laddbara bilar ökar snabbare än utbyggnaden av laddinfrastruktur. I Sverige finns det närmare 450 000 laddbara ...

Utbyggnaden av laddinfrastruktur går inte tillräckligt fort i förhållande till hur snabbt beståndet av elbilar växer. Under 2022 ökade antalet elbilar i Sverige med 79 procent. Vid årsskiftet fanns det totalt 218 820 elbilar i Sverige. Under samma period ökade ...

I förra veckan kom nyheten att regeringen ska satsa 1,4 miljarder kronor på utbyggnaden av laddinfrastruktur i landet inom ramen för Klimatklivet. Under en pressträff idag meddelar regeringen att man har planer på att satsa ännu mer. Regeringen ska satsa ...

Tyskland regering har beslutat om en jätteinvestering i publik laddinfrastruktur. Totalt ska man investera motsvarande 70 miljarder kronor på tre år. Det för att snabbt påskynda utbyggnaden av laddstationer över hela landet. Att ladda elbilen ska vara enkel, snabbt och ...

Antalet elbilar ökar just nu snabbare än vad utbyggnaden av laddinfrastruktur gör. Det har gjort det trångt vid vissa laddare i sommar. Enligt Energimyndigheten finns det idag 2 550 laddstationer med 13 800 laddningspunkter i Sverige. År 2025 kommer fler ...

Idag har Regeringen beslutat att Energimyndigheten och Trafikverket får i uppdrag att se till så att utbyggnaden av laddinfrastruktur ska gå snabbare. Man ber om ett ”ett nationellt handlingsprogram för en snabb, samordnad och samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad av laddinfrastruktur”. – ...