Idag öppnar Naturvårdsverket sin tredje ansökningsrond för Klimatklivet. Initiativet stöttar insatser för att minska utsläppen av koldioxid genom att bland annat finansiera utbyggnaden av laddstationer för elbilar. Stödet vänder sig bland annat till organisationer, kommuner och företag som vill installera ...