Förra året gav regeringen Transportstyrelsen uppdraget att genomföra en översyn på det regelverk som möjligt kan hindra utbyggnaden av laddstolpar till elbilar på så kallad allmän platsmark. Det vill säga utmed en gatan, en park eller ett annat område som ...