Regeringen vill att det ska bli enklare att ladda elbilen närmare sin bostad – även för de som bor i flerbostadshus. Nu får Transportstyrelsen uppdraget att se över och förenkla de regelverk som ibland står i vägen för utbyggnaden av ...

Torsdag 1 februari är första ansökningsdag för det statliga ladda hemma-stödet. Stödet ska täcka 50 procent av kostnaden för laddboxen. Likaså täcker bidraget in nödvändig eldragning. Taket på bidraget är dock högst 10 000kr. Bidraget gäller för laddstationer som installerats ...