Titt som tätt återkommer Sveriges elnät och energiförsörjning som en högaktuell fråga. Ett sådant tillfälle är nu. Orsaken är antagligen den kölknäpp som dragit in över landet och orsakat höjda elpriser i kombination med att åldrande Reaktor 1 vid Ringhals ...