Satsning på publika laddstationer genom Klimatklivet har varit oerhört lyckad. Det uppmärksammar Naturvårdsverket som är ansvariga för stödet. Under året har snabbladdningsstationer med en effekt på 150 kW eller mer ökat särskilt mycket. Dessutom har stödet framgångsrikt bidragit till större ...

Regeringen vill påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur, och avsätter därför närmare en halv miljard kronor per året under de kommande tre åren. Investeringen nästa år uppgår till 400 miljoner till det så kallade Klimatklivet. Klimatklivet är ett investeringsstöd som laddoperatörer kan ...

Genom Klimatklivet stöttar Naturvårdsverket utbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar. Inför öppningen av årets sista utlysningsperiod summerar nu Klimatklivet resultatet av vårens ansökningsomgång. Det har varit ett rekordstort intresset för stöd till laddinfrastruktur från Klimatklivet i år. Efter den senaste ansökningsomgången ...

Nu förändrar Klimatklivet hur ansökningsprocessen till investeringsstödet för utbyggnaden av publik laddningsinfrastruktur fungerar. Förändringen kommer till följd av nya regler från EU-kommissionen. När de nya reglerna börjar gälla stärker det Klimatklivets möjligheter att i en större utsträckning kunna stödja den ...

På måndag öppnar Naturvårdsverket årets fjärde och sista ansökningsrond till Klimatklivet. Genom Klimatklivet kan företag, organisationer och föreningar söka stöd för att bygga publika laddpunkter. Det finns också stöd att söka för den som vill bygga privata laddare för sina ...