Republikanen Ken Upchurch i Kentucky oroas över framfarten av elbilar och utbyggnaden av laddinfrastruktur i den amerikanska delstaten. Farhågan han ser är att infrastrukturen för elbilar kan byggas ut i en sådan fri omfattning att tillgången på bensinstationen kan bli ...