Hedin Supercharge har som vision att bli en av Sveriges ledande laddoperatörer för elbilar och ellastbilar. På fredagd enna veckan invigs en helt ny station i Linköping som kan leverera upp till 1,2 Megawatt, det i syfte att erbjuda snabb ...

Finska tillverkaren Kempower som tillverkar hårdvara för elbilsladdning har nu även lanserat en ny lösning för laddning av tunga lastbilar i Europa. Produkten Megawatt Charging System kan leverera över 1 MW i laddeffekt och är speciellt utformat för eldrivna lastbilar. ...

Kempower introducerar nu stöd för Plug & Charge till sina laddlösningar. Det hela förenklar, och automatiserar betalningen vid snabbladdare då bilen själv identifierar sig med laddaren när kabeln ansluts. På så vis slipper man som elbilist att identifiera sig med ...

De två finska företagen Kempower och Virta inleder ett samarbete. Tillsammans ska de hjälpa europeiska leverantörer av laddningstjänster att möta den höga efterfrågan på snabbladdning. Som en del i samarbetet kommer Virta börja tillhandahålla Kempowers DC-snabbladdare till sina kunder. Virta ...

Finska Kempower ska leverera snabbladdare till ”världens längsta laddningsrutt” i Australien. Laddarna ska placeras ut längs en 530 mil lång motorväg. Det motsvarar att köra sträckan Ystad–Treriksröset, nästan tre gånger. Mer konkret innebär investeringen 98 laddpunkter fördelade över 49 platser, ...

I våras kom de första snabbladdarna från finska Kempower till Sverige. Snabbladdarna som är otroligt uppskattade väljs av allt fler laddoperatörer. Kempower har skapat en smart och flexibel lösning för snabbladdning som på ett effektivt vis fördelar kraften mellan ladduttagen ...