Australien är kända för sina stora tungdragande lastbilar som fraktar varor och gods över långa avstånd. Här har Janus Trucks specialiserat sig på att konvertera stora dieseldrivna lastbilar till eldrift. Lastbilarna får ett stort batteri och för att ytterligare snabba ...