Inför sportloven gick Audi, SkiStar Jämtkraft och Mer samman för att sätta upp en tillfällig laddstation i Sveg. Den mobila laddstationen skulle underlätta för fjällresenärer som kör med elbil. Under sportlovsveckorna 7 till 10 laddade totalt 750 bilar vid stationen. ...

Tidigare i januari kunde du här på Allt om Elbil läsa om Jämtkrafts, Audis och SkiStars gemensamma planer på tillfälliga snabbladdare på väg mot de svenska fjällen under sportlovet. Planen är att placera ut åtta stycken laddpunkter i Sveg. Det ...

Precis som förra året går Skistar, Audi och Jämtkraft nu ihop med samlad kraft för att underlätta resorna med elbil till de svenska fjällen under sportlovet. Under veckorna 7 till 10 kommer man sätta upp tillfälliga snabbladdare i Sveg. Närmare ...

Inför sportloven satte Audi i samarbete med Jämtkraft och SkiStar upp flera mobila snabbladdare i Ljusdal. Syftet var att underlätta för elbilister som tar sig till och från fjällen under sportloven. I en uppföljning berättar Audi att responsen på initiativet ...

Jämtkraft sätter tillsammans med Audi och SkiStar upp åtta mobila snabbladdare i Ljusdal under sportloven. Det för att underlätta för elbilister som tar sig till fjällen under skidsäsongen. Platsen är vald efter önskemål i en enkätundersökning. Det är helt gratis ...