Volkswagen-gruppens batteribolag PowerCo och Umicore satsar nu på en ny batterifabrik i Polen. De två driver det gemensamt ägda bolaget Ionway som står bakom fabriken. Genom jättesatsningen ska Ionway nå en årlig produktionskapacitet av det aktiva katodmaterialet (CAM) till batterier ...