Det blir allt tätare mellan snabbladdarna i Sverige, men än finns fortsatt många vita fläckar kvar på kartan. Nu öppnar Trafikverket därför upp för en ny stödomgång för den som vill bygga snabbladdare på 30 utpekade platser. De flesta i ...

Elbilarna ökar betydligt snabbare i antal än vad utbyggnaden av publika snabbladdare sker. Under det senaste året har flera aktörer kommunicerat nya planer på att snabbt bygga ut sina nätverk. Men det sker inte tillräckligt snabbt. Det finns fortfarande vita ...