Hyundai i Sverige har länge varit del av en dansk importör. Men från och med 1 juli är nu den svenska Hyundai-verksamheten ett direkt dotterbolag till Hyundai. Det innebär att kunder som nu köper en Hyundai tecknar avtal direkt med ...