Svenska batterifabriken Northvolt och norska Hydro inleder ett samarbete för återvinning. Genom ett gemensamt systerbolag under namnet Hydro Volt ska man börja återvinna batteriet från elbilar. Målet är att från 2021 vara igång och återvinna batteriet från 16 000 norska ...