Det blir tätare mellan snabbladdarna i hela landet. Även om det fortfarande är glest mellan snabbladdarna på landsbyggnaden och de mest nordliga delarna av landet så går det åt rätt håll och det ganska snabbt. En tydlig förbättring har noterats ...