Gröna mobilister (tidigare Gröna bilister) har sedan 1994 rankat nya bilar på marknaden ur aspekterna miljön, hälsa och säkerhet. I år nominerade man 29 modeller till listan. Av dessa var tjugo stycken elbilar, åtta gick på fordonsgas och en på ...

Antalet laddstationer i Sverige har sedan 2014 tiodubblats. I november passerade vi 2600 laddstationer i landet. Det redovisar motororganisationen Gröna Bilister i en analys. Man noterar också att det snart finns fler laddstationer än bensinstationer. Antalet bensinstationer i Sverige minskar ...

Varje år sedan 20 år tillbaka har föreningen Gröna Bilister nominerat och utsett en vinnare av titeln Årets miljöbästa bil med syftet att sätta grön bilism på agendan. Utmärkelserna har gått till de modeller som har liten påverkan på miljön ...

Sedan 1994 har föreningen Gröna bilister rankat nya bilar på den svenska marknaden ur miljösynpunkt. Årligen utser föreningen en vinnare som har liten påverkan på miljön, och dessutom är praktisk och säker. Den bilen får utmärkelsen ’Miljöbästa bil’. Tidigare i ...

Föreningen Gröna bilister har sedan 1994 rankat nya bilar på den svenska marknaden ur miljösynpunkt. Priset har gått till de modeller som har liten påverkan på miljön och som dessutom är praktiska och säkra. Senast tävlingen genomfördes var hösten 2019. ...