Mot slutet av den här veckan kommer Göteborg Energi att förändra prisbilden vid sina destinations- och snabbladdare. Priset för laddningen kommer att vara baserat på det rörliga spotpriset för elen, och uppdateras en gång varje dygn. – Vi vill att ...