År 2035 räknar investmentbanken Goldman Sachs med att hälften av alla nya bilar som säljs i världen kommer vara elbilar. De flesta västländerna kommer att ha nått en andel på över 80 procent. Europa kommer vara den region som leder ...