Regeringen har lämnat in ett förslag om ändrad nedsättning av förmånsvärdet för elbilar till Lagrådet. Syftet är att göra det enklare att tillämpa förmånsregler på elbilar och andra miljöanpassade fordon. Idag beräknas förmånsvärdet på en elbil genom att ta värdet ...