2018 slår elbilarna igenom, skriver tankesmedjan Fores i ett pressmeddelande. Under 2017 ökade supermiljöbilarna med 48% jämfört med 2016, den största delen stod hybridbilar för; medan renodlade elbilars marknadsandel minskade något under den gångna hösten. I år kommer elbilarna återigen ...