I Etiopien pågår en snabb omställning av landets fordonsflotta. Tidigare i år beslutade landets regering att förbjuda importen av bilar med förbränningsmotorer. Det i ett steg att komma ifrån det kostsamma beroendet av fossila drivmedel. Landet har däremot en stor ...

Etiopien har nu tagit ett stort kliv för att göra sig mindre beroende av oljeimporten som kostar landet närmare 60 miljarder kronor varje år. Man förbjuder helt enkelt importen av bilar med förbränningsmotorer till landet. – Någon som vill importera ...