För att stötta kunder som köper eldrivna lastbilar har Scania nu bildat det nya energibolaget Erinion. Företaget ska tillhandahålla lösningar för depå- och destinationsladdning för att underlätta införandet av ellastbilar. Branschstudier tyder på att det är just depåladdning som kommer ...