I början av året fick Energimyndigheten uppdraget att titta på hur det kan bli enklare för boende i flerbostadshus, samfälligheter och lägenheter att få tillgång till hemmaladdning av sin elbil. Syftet var att göra det enklare för de som inte ...

Energimyndigheten vill underlätta för ägare av elbilar och ägare av laddstationer. Ett steg i arbetet är att myndigheten nu tar över ansvaret för Sveriges samlade data om laddstationerna runtom i landet. Tidigare ledde intresseorganisationen PowerCircle arbetet. Datan finns lagrad i ...